EN
אתר התיירות של תל אביב
חיפוש

דרוש.ה ראש תחום בכיר לממשל תאגידי

מינהלת עיר עולם ותיירות היא חברה עירונית הכפופה ללשכת ראש עיריית תל אביב-יפו, הפועלת לטובת קפיצת מדרגה של העיר תל אביב-יפו ברמה הגלובלית, וליצירת צמיחה כלכלית ותיירותית.

החברה מתמקדת בתחום התיירות, פיתוח כלכלי ותקשורת בין לאומית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים, ציבוריים ופרטיים רבים.

זוהי מודעת דרושים למכרז פנימי/חיצוני לתפקיד ראש תחום לממשל תאגידי

מהות התפקיד:

הגורם האחראי על יישום והטמעה של כללי הממשל התאגידי והאדמיניסטרציה לרבות נהלים, תהליכים, הנחיות מקצועיות ודיווחים. מבצע מעקב ובקרה שוטפת, וכן תיעדוף משימות לגורמים המקצועיים בתחום הייעוץ המשפטי והביטוח, תוך שמירה על כללי המנהל התקין.

עיקרי התפקיד:

ניהול התהליכים הפורמליים של התאגיד בהתאם להנחיות ממשל תאגידי ואחריות כוללת על ציות ואכיפה.

ריכוז החומר לפגישות וישיבות רשמיות של התאגיד (דירקטוריון וועדותיו ישיבות הנוגעות לממשל תאגידי) – ליווי ההנהלה בהכנות לפגישות, איסוף חומרים וריכוז תוכן רלוונטי, הכנת חומר רקע מקצועי לישיבות.

הצטרפות לישיבות דירקטוריון וועדותיו, כתיבה ועריכת פרוטוקולים והבאתם לאישור הגורמים הרלוונטיים.

ביצוע מעקב אחר החלטות הדירקטוריון וועדותיו, ביצוע בקרה אחר תיקון הליקויים ודיווח להנהלה של התאגיד.

ליווי פעילות מבקר הפנים של התאגיד- איסוף חומרים לביקורת הפנים, ליווי הביקורת, ניסוח תגובת המבוקר ומעקב אחר ביצוע תיקון הליקויים ככל שישנם.

ניהול הקשר עם גורמי הייעוץ המשפטי והביטוחי- ריכוז צרכי התאגיד מול הגורמים הנ"ל, תיעדוף הבקשות, בקרה על המענה בהתאם לכללי המנהל התקין.

מעקב אחר ביצוע פעולות בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי והביטוחי.

כתיבה, עדכון והפצה של נהלי העבודה של התאגיד לרבות מעקב אחר הטמעתם.

בניה והטמעה של מנגנוני הבקרה בתאגיד.

ליווי הנהלת התאגיד והבטחת מנהל תקין של התאגיד מול רשם העמותות.

בחינת התקשרויות חוזים ומכרזים, ערבויות וביטוחים בהתאם לנהלי התאגיד והמנהל התקין.

תנאי סף:

השכלה אקדמית – תואר ראשון במשפטים/ כלכלה/ מנהל עסקים/ראיית חשבון.

ניסיון בעבודה מול הנהלה בכירה וחברי דירקטוריון או ניסיון והיכרות עם הנחיות הממשל התאגידי  ו/או מזכירות חברה בחברות ציבוריות.

יכולת תכנון, קידום וליווי פרויקטים מורכבים, לרבות הקפדה על סדר וארגון ויכולת למידה גבוהה של מגוון נושאים בזמן קצר.

ניסיון מוכח בכתיבה מקצועית (פרוטוקולים, ניירות עמדה, מחקר, ניירות מקצועיים).

יכולת עבודה מול מספר גורמים במקביל, יכולת אישית גבוהה בתיעדוף משימות, תפיסה מהירה, נמרץ, עמידה בלחץ, יכולת ארגון, יכולת לעבוד בצוות ויחסי אנוש מצוינים.

מיומנות בשימושי מחשב והכרת יישומי OFFICE -.

שליטה מלאה בשפה העברית ובשפה האנגלית.

נכונות לעבודה מאומצת ובשעות לא שגרתיות.

דרישות נוספות המהוות יתרון:

ניסיון בעבודה מול גורמים מקצועיים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה וגופים רגולטורים בארץ ובחו"ל.

ניסיון בעבודה כמבקר פנים ו/או עוזר למבקר פנים ו/או בליווי ביקורות פנים בחברה או בגוף ציבורי.

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים למייל tsur_k@mail.tel-aviv.gov.il עד ליום שלישי, 12.3.2024

להגשת מועמדות

יש לצרף קובץ קורות חיים

בודק...
איך אפשר לעזור לך?