EN
אתר התיירות של תל אביב
חיפוש

הרשמה לסיור יפו הנוצרית

21/09/2023

שפת ההשתלמות: עברית
מעביר ההשתלמות: וויסאם סולימאן, מורה דרך, חוקר תולדות יפו ותושב שכונת עג'מי
מקום ההשתלמות: יפו
דרכי התקשרות: 03-6814466
לו"ז: 09:30 טיילת מפרץ שלמה 1 ברחבת כנסיית סנט פטרוס.
10:30 מנזר סנט ניקולאס
11:30 כנסיית סנט ג'ורג'
12:30 הפסקת צהריים / התרעננות ברחוב הדולפין
13:00 כנסיית הבשורה למריה המלכתית ומפגש עם הכומר
14:00 מעבר בכנסייה המרונית ומפגש עם תושב השכונה
15:30 מעבר ליד סנט פיטר הפרוטסטנטית וסנט אנטוניוס הקתולית,
סיום ביפת 53

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם לאילוצי האתרים

בודק...
איך אפשר לעזור לך?