CloseMenu
CloseMenu

מסלולי הליכה עצמאיים

לכבוד שנת המאה, תל אביב-יפו התחדשה בשלושה שבילים המספרים את סיפורה של העיר דרך שלושה צבעים המאפיינים אותה: לבן, כחול וירוק.

  • השביל הלבן – מתאר את תולדות העיר.
  • השביל הכחול – דרך הים.
  • השביל הירוק – טבע עירוני.

בנוסף לשלושת השבילים האלו, קיימים 5 שבילי טיול עצמאיים ביפו, שפותחו על-ידי המישלמה העירונית לפיתוח יפו.

השבילים עוברים דרך תחנות מרכזיות, אתרים ומבנים בולטים.

כתבי חידה:

בודק...