CloseMenu
CloseMenu

סיורים לאזרחים ותיקים

מנהלת עיר עולם ותיירות ותחום הגמלאים ואזרחים ותיקים מזמינים אתכם להכיר את האנשים, הרחובות, הסיפורים, הטעמים והריחות של העיר ללא הפסקה. 

ההרשמה עבור אזרחים ותיקים בלבד!

תאריך

יום

שם הסיור

26.4.22

שלישי

בית מארח – גד צברי

27.4.22

רביעי

מיוחד לאזרחים ותיקים! סיור חוויתי בחירייה בשיתוף עם איגוד ערים דן לתברואה

11.5.22

רביעי

לא רק עג’מי – סיור בשכונת ג’בליה

12.5.22

חמישי

מיוחד לאזרחים ותיקים! סיור חוויתי בחירייה בשיתוף עם איגוד ערים דן לתברואה

17.5.22

שלישי

אל האיילון ומעבר לו

24.5.22

שלישי

אנחנו על המפה

25.5.22

רביעי

מיוחד לאזרחים ותיקים! סיור חוויתי בחירייה בשיתוף עם איגוד ערים דן לתברואה

31.5.22

שלישי

סיור מודרך במוזאון נחום גוטמן

7.6.22

שלישי

מיוחד לשבוע הגאווה! אבני דרך בתל אביב הגאה

9.6.22

חמישי

מיוחד לאזרחים ותיקים! סיור חוויתי בחירייה בשיתוף עם איגוד ערים דן לתברואה

15.6.22

רביעי

טבע עירוני – סיור בפארק החורשות

21.6.22

שלישי

מיוחד לאזרחים ותיקים! סיור חוויתי בחירייה בשיתוף עם איגוד ערים דן לתברואה

22.6.22

רביעי

פשפשים עושים גרפיטי

28.6.22

יום שלישי

חול, בתים וחלומות

בודק...