CloseMenu
CloseMenu

השתלמות מורי דרך

השתלמות מורי דרך

שביל העצמאות

סיור לאורך “שביל העצמאות” הוא חוויה אישית, יהודית וישראלית מרגשת. כאן נולדה העיר העברית הראשונה, כאן עוצבה הזהות היהודית הישראלית המתחדשת, וכאן גם נולדה מדינת ישראל המודרנית.

למידע נוסף »
בודק...