EN
אתר התיירות של תל אביב
חיפוש

השתלמויות מורי דרך

מינהלת עיר עולם ותיירות היא חברה עירונית הכפופה ללשכת ראש עיריית תל אביב-יפו, הפועלת לטובת קפיצת מדרגה של העיר תל אביב-יפו ברמה הגלובלית, וליצירת צמיחה כלכלית ותיירותית.

החברה מתמקדת בתחום התיירות, פיתוח כלכלי ותקשורת בין לאומית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים, עסקיים וממשלתיים רבים.

בעשור האחרון ביצעה תל אביב-יפו קפיצת מדרגה ניכרת כיעד תיירותי, ומיצובה כעיר בין לאומית מושך אליה מדי שנה מיליוני תיירים ומבקרים. על מנת לשמר ולשפר את חווית התייר בתל אביב יפו, מנהלת עיר עולם ותיירות בשיתוף משרד התיירות עורכים השתלמויות מורי דרך בעיר.

להלן נושאי ההשתלמויות שנבחרו לשנים 2023-2024:

  • יפו הנוצרית
  • לא על הבאוהאוס לבדו
  • עוד לא אבדה התקווה
  • שרונה – בין צלב לצלב הקרס
  • שביל העצמאות
  • אקטיביזם ישראלי
  • פלורנטין

ההרשמה עבור מורי דרך מוסמכים מטעם משרד התיירות בלבד!

צילום: שיינה גלוקמן

בודק...
איך אפשר לעזור לך?