CloseMenu
CloseMenu

השתלמויות מורי דרך

מינהלת עיר עולם ותיירות היא חברה עירונית הכפופה ללשכת ראש עיריית תל אביב-יפו, הפועלת לטובת קפיצת מדרגה של העיר תל אביב-יפו ברמה הגלובלית, וליצירת צמיחה כלכלית ותיירותית.

החברה מתמקדת בתחום התיירות, פיתוח כלכלי ותקשורת בין לאומית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים, עסקיים וממשלתיים רבים.

בעשור האחרון ביצעה תל אביב-יפו קפיצת מדרגה ניכרת כיעד תיירותי, ומיצובה כעיר בין לאומית מושך אליה מדי שנה מיליוני תיירים ומבקרים. על מנת לשמר ולשפר את חווית התייר בתל אביב יפו, מנהלת עיר עולם ותיירות בשיתוף משרד התיירות עורכים השתלמויות מורי דרך בעיר.

להלן נושאי ההשתלמויות שנבחרו לשנים 2022-2021:

  • תיירות קהילתית בעג’מי היפואית
  • לא על הבאוהאוס לבדו
  • עוד לא אבדה התקווה
  • שרונה – בין הצלב לצלב הקרס
  • שביל העצמאות

צילום: שיינה גלוקמן

ההרשמה עבור מורי דרך מוסמכים מטעם משרד התיירות בלבד!

תאריך

יום

שם ההשתלמות

10/01/2022

שני

לא על הבאוהאוס לבדו

13/01/2022

חמישי

שרונה, בין הצלב לצלב הקרס

27/01/2022

חמישי

תיירות קהילתית בעג’מי היפואית

15/02/2022

שלישי

עוד לא אבדה התקווה

14/03/2022

 שני

שביל העצמאות

05/04/2022

שלישי

שרונה, בין הצלב לצלב הקרס

11/04/2022

 שני

עוד לא אבדה התקווה

14/04/2022

חמישי

תיירות קהילתית בעג’מי היפואית

10/05/2022

שלישי

לא על הבאוהאוס לבדו

06/06/2022

 שני

שרונה, בין הצלב לצלב הקרס

13/06/2022

 שני

שביל העצמאות

14/06/2022

שלישי

תיירות קהילתית בעג’מי היפואית

בודק...